El vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va assistir ahir a la primera reunió de la Taula Social del Canvi Climàtic, on es van donar dades de situació del canvi climàtic a Catalunya, es van analitzar quins són els reptes i les prioritats en mitigació i adaptació al canvi climàtic i es va presentar l’Assemblea Ciutadana pel Clima


03/03/2023

La primera reunió d’aquesta Taula, que es va celebrar ahir a l’espai Bital de l’Hospitalet de Llobregat, la va encapçalar el president de la Generalitat, juntament amb la consellera Teresa Jordà. La Taula, que te l’objectiu de garantir el desplegament participatiu i tranversal de les polítiques climàtiques, està formada per les entitats més les entitats més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya, amb les quals el Govern dissenyarà la implementació de les actuacions per fer front al canvi climàtic, compartint reptes i solucions. Es tracta d’un òrgan consultiu, de participació i d’assessorament previst en la Llei del canvi climàtic i que canalitzarà la participació, la informació i la consulta de les entitats sobre les polítiques climàtiques.

La sessió inaugural de la Taula es va dedicar a què cadascuna de les 65 vocalies participants expliqués la seva visió sobre els reptes climàtics als que cal fer front i les solucions que proposen per adaptar el país als nous escenaris.