Gràcies a 7,1 milions d'euros dividits en nou actuacions, a càrrec dels fons Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència


31/10/2023

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha signat diversos acords amb la Generalitat de Catalunya i set municipis per finançar la construcció de 225 habitatges en edificis energèticament eficients destinats al lloguer social o assequible. MITMA aportarà 7,1 milions d'euros dels 34,7 milions d'euros pressupostats per executar aquests projectes, dividits en nou actuacions, amb càrrec als fons Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència.

Els acords recullen ajudes per a la construcció d'habitatges en set municipis, que es duran a terme en règim de promoció pública o a través de diferents fórmules de col·laboració publicoprivada pels seus respectius ajuntaments, amb la distribució següent:
66 habitatges en dues actuacions a Sant Pere de Ribes.
50 habitatges a Girona.
50 habitatges a Vilassar de Mar.
24 habitatges en dues actuacions a Cardedeu.
15 habitatges a la Garriga.
12 habitatges a Manresa.
8 habitatges a Barcelona.

Del total d'habitatges projectats dins aquests acords, 39 es desenvoluparan en règim de promoció pública i 186 a través de col·laboració publicoprivada.

La informació també apunta que MITMA ha signat una addenda a l'acord signat el 27 d'abril passat per finançar una actuació a l'Ametlla del Vallès, que augmenta de 23 a 24 el nombre d'habitatges previstos a l'actuació, d'1.150.000 a 1.200.000 euros el pressupost destinat per MITMA, així com la seva forma de gestió de pública a publicoprivada.

Aquests habitatges mitjançant promocions d'obra nova sobre terrenys de titularitat pública formaran part del parc públic durant un període mínim de 50 anys i el consum d'energia primària no renovable haurà de ser inferior en un 20% com a mínim als requisits exigits al Codi Tècnic d'Edificació. Les obres hauran d'estar finalitzades el 30 de juny del 2026.

Font: Govern d'Espanya - 26 d'octubre 2023.

Més informació al web sobre el tema (aquí).