764.467 euros provinents del fons europeu contribueixen a la inversió total d'1.764.389 d'euros dins d'un projecte de xarxa de calor de proximitat


21/03/2024

La Diputació de Tarragona construirà una caldera de biomassa al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, a Reus. Aquesta abastirà la calefacció i l'aigua calenta sanitària part del mateix centre i de l'Escola Oficial d'Idiomes i el Centre d'Educació Especial Alba de la Diputació a Reus mitjançant una xarxa de calor, que també forma part de l'obra.  

Les obres, que va licitar la Diputació de Tarragona a mitjan 2023 amb un pressupost, formen part del Projecte Xarxa de Calor de Proximitat de la Diputació cofinançat pel pressupost del període 2014-2020 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La inversió total és d'1.764.389 d'euros, dels quals 764.467 euros provenen del fons europeu. 

La instal·lació comptarà amb una caldera de biomassa forestal de 300 kW de potència a l'entrada de l'edifici del Centre Boca de la Mina què s'alimentarà amb biomassa forestal de qualitat i que escalfarà aigua que es connectarà amb els sistemes de calefacció ja existents. Està previst que aquest sistema comenci a funcionar l'hivern del 2025. 

L'ús de la biomassa forestal com a recurs energètic és una eina important de cara a la transició verda. Amb aquesta nova instal·lació, està previst un estalvi de 81,27 tona/any. Alhora, es valoritza un subproducte com l'estella, resultant de la gestió forestal sostenible, necessària per mitigar l'amenaça dels incendis forestals. 

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 19 de març 2024.