ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 13: Acció climàtica

El canvi climàtic ja s'està deixant sentir arreu del món i té efectes especialment intensos en els entorns urbans. Les persones residents de les grans ciutats estan més exposats als riscos que comporta l'augment de les temperatures, l'increment de la freqüència i la gravetat de les inundacions i als episodis de sequera. En canvi, les ciutats intermèdies, aquelles que tenen entre 50.000 i 1 milió d'habitants, són molt més resilients a la crisi climàtica ja que gràcies a la seva grandària, més fàcilment gestionable, tenen una major capacitat d'adaptació, més cohesió social, més proximitat a entorns naturals, més capacitat d'innovació i generen moltes menys emissions contaminants


15/04/2024

Les ciutats mitjanes constitueixen, doncs, un "entorn" idoni per a minimitzar els efectes de la crisi climàtica sobre la població sempre que aprofitin les seves fortaleses en aquesta matèria desenvolupant la planificació adequada, que vol dir: dissenyar una estratègia de mitigació i d'adaptació multidimensional (tenint en compte les infraestructures, l’habitatge, la mobilitat, el sistema alimentari, la gestió de l’aigua o les necessitats dels col·lectius vulnerables), adaptar els plans urbanístics a l’escenari climàtic que es preveu per a les properes dècades, intensificar la connexió amb les ciutats i els municipis rurals del voltant, i reforçar les sinergies amb la resta de nivells de govern.