Aquestes s'han publicat al portal de finançament i licitacions el 18 d'abril de 2024


06/05/2024

Les següents convocatòries obertes de subvencions d'Acció de Coordinació i Suport (CSA) per al subprograma de transició energètica neta tenen els terminis de presentació com a data límit el 19 de setembre, junt amb el pressupost assignat són aquestes: 

· Plans i estratègies municipals i regionals per la transició vers l'energia neta (LIFE-2024-CET-LOCAL). Pressupost: 7 milions d'euros. 

· Vers una implementació efectiva de les legislacions clau en energia sostenible (LIFE-2024-CET-POLICY). Pressupost: 6 milions d'euros. 

· Consum energètic real de productes relacionats amb l'energia (LIFE-2024-CET-PRODUCTS). Pressupost: 2 milions d'euros. 

· Rendiment energètic d'edificis - Cap a una renovació més ràpida, profunda, intel·ligent i basada en les dades i la funcionalitat (LIFE-2024-CET-BETTERRENO). Pressupost: 6 milions d'euros.  

· Suport a la transició vers l'energia neta de les empreses europees (LIFE-2024-CET-BUSINESS). Pressupost: 5.250.000 euros. 

· BUILD UP Skills - Intervencions de capacitació per la descarbonització d'edificis (LIFE-2024-CET-BUILDSKILLS). Pressupost: 6.500.000 euros. 

· Suport al desplegament d'instal·lacions de bombes de calor d'alta qualitat (LIFE-2024-CET-HEATPUMPS). Pressupost: 5.750.000 euros.  

· Suport a les xarxes urbanes de calefacció i refredament (LIFE-2024-CET-DHC). Pressupost: 4 milions d'euros. 

· Promoció de l'increment de la inversió privada (LIFE-2024-CET-PRIVAFIN). Pressupost: 5.250.000 euros.  

· One-Stop-Shops - Serveis integrats per la transició energètica neta en edificis i empreses (LIFE-2024-CET-OSS). Pressupost: 7 milions d'euros.  

· Assistència al desenvolupament de projectes d'inversió en energia sostenible (LIFE-2024-CET-PDA). Pressupost: 6 milions d'euros.  

· Alleujament de la pobresa energètica a les llars europees (LIFE-2024-CET-ENERPOV). Pressupost: 6 milions d'euros. 

· Desenvolupament de mecanismes de suport per a comunitats energètiques (LIFE-2024-CET-ENERCOM). Pressupost: 7 milions d'euros. 

· Estructures de facilitació per la renovació d'edificis públics (LIFE-2024-CET-RENOPUB). Pressupost: 3.500.000 euros. 

(Aquí) més informació al web.