Resolució PDA/1016/2019, de 12 d’abril, publicada al DOGC número 7858, de 23 d’abril de 2019

23/04/2019

La resolució atorga els ajuts pel finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals, dins del crèdit total aprovat per a aquesta convocatòria, d'acord amb el detall següent:

• Ajuntament de Barcelona: 178.609,81 €

• Associació Catalana de Municipis i Comarques: 614.393,68 €

• Diputació provincial de Barcelona: 841.996,51 €

• Federació de Municipis de Catalunya: 165.000,00 €