Resolució PDA/1592/2020, de 30 de juny, publicada al DOGC número 8171, de 7 de juliol

07/07/2020

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (EAPC) atorga els ajuts pel finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals, d'acord amb el detall següent:

a. Ajuntament de Barcelona: 204.140,66 €.

b. Associació Catalana de Municipis i Comarques: 684.962,89 €.

c. Diputació de Barcelona: 1.001.896,45 €.

d. Federació de Municipis de Catalunya: 209.000,00 €.