El 21 de setembre, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre un nou informe en el qual preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència; acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i justifica el manteniment de les condicions que van motivar l'adopció de les mesures especials en aquestes poblacions durant 15 dies. Ara, tenint en compte la tendència de millora en la taxa d'incidència acumulada per data d'inici símptomes i data de diagnòstic, es revisen algunes mesures relacionades amb l'aforament de determinats espais i activitats (Resolució SLT/2312/2020, de 23 de setembre , publicada al DOGC número 8232, de 24 de setembre de 2020)

25/09/2020

En aquest sentit, es justifica la flexibilització de les mesures que restringeixen l'aforament en relació amb les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, atenent als principis de necessitat i de proporcionalitat i de menor afectació als drets de les persones. Aquestes activitats tenen plans sectorials aprovats pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i majoritàriament comporten nivells de contacte i interacció social de menys risc (amb persones assegudes durant la majoria del temps que dura l'activitat i amb poc moviment i interacció social amb altres persones que comparteixen l'activitat) que altres activitats.

També es proposa introduir especificitats pel que fa a l'inici dels cursos escolar i universitari, així com respecte a les activitats de lleure infantil i juvenil.

D'acord amb aquest informe, es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 establertes a la Resolució SLT/2160/2020, de 8 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), a excepció d'aquelles que afecten el desenvolupament de les activitats de casals i colònies d'estiu, que escau donar per finalitzades, i de la limitació de l'aforament permès per a les activitats culturals i d'espectacles públics, el qual s'eleva al 70%. Addicionalment, s'estableixen mesures en relació amb les activitats docents (en centres educatius i del sistema universitari), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).