Resolució ACC/1330/2022, de 3 de maig, publicada al DOGC número 8662, de 6 de maig de 2022

06/05/2022

Es declara la sortida de l'estat de sequera pluviomètrica (severa o extrema) per tornar a l'estat de normalitat a les unitats d'explotació 01 Anoia-Gaià, 03 Aqüífer del Fluvià-Muga, 05 Aqüífer del Baix Ter, 07 Capçalera del Ter, 09 Embassament de Darnius-Boadella, 10 Embassaments del Llobregat, 11 Embassament de Riudecanyes, 12 Embassaments del Ter, 14 Empordà, 15 Estany de Banyoles, 16 Mig Llobregat i 18 Serralada Transversal.

Es declara la sortida de sequera pluviomètrica extrema i entrada a sequera pluviomètrica severa a la unitat d'explotació 02 Aqüífer del Carme-Capellades.

Es declara l'entrada en l'estat d'alerta per sequera hidrològica a la unitat d'explotació 02 Aqüífer del Carme-Capellades.

Es declara la sortida de l'estat d'alerta per sequera hidrològica i retorn a l'estat de normalitat a la unitat d'explotació 03 Aqüífer del Fluvià Muga.

Es mantenen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica declarats a les unitats d'explotació restants mitjançant la Resolució ACC/370/2022, de 17 de febrer, del director de l'Agència Catalana de l'Aigua (DOGC núm. 8613, de 24.2.2022).