Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ordre TDF/435/2024)

15/05/2024

L'Ordre TDF/435/2024, del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, de 9 de maig, publicada al BOE d'11/05/2024, modifica l'Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre (aquí), que aprovava les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació (Programa Kit Digital), en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU.

La nova modificació de l'articulat inclou les mitjanes empreses com a nous beneficiaris d'aquestes subvencions. Aquesta mesura té el propòsit d'estimular la modernització i adopció de solucions digitals en l'àmbit empresarial. D'aquesta manera, s'estableixen dos nous segments de beneficiaris, diferenciats segons el nombre de treballadors. D'una banda, el Segment IV, que comprèn a mitjanes empreses d'entre 50 i menys de 100 treballadors -incloses aquelles empreses amb menys de 50 treballadors que tinguin la condició de mitjana empresa-, mentre que el Segment V comprèn a mitjanes empreses d'entre 100 i menys de 250 treballadors.  

Així mateix, s'incrementa l'import màxim d'ajut per beneficiari per al Segment III de petites empreses o microempreses d'entre 0 i menys de 3 treballadors. En aquest cas, la quantia màxima augment de 2.000 fins a 3.000 euros.

Cal recordar que el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2024 a les 11:00 hores. 

(Aquí) més informació al web.  

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 13 de maig 2024.