Horizon Europe

14/06/2024

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) té oberta la convocatòria: Nous models de governança per al co-disseny i la co-construcció d'espais públics als barris per comunitats (HORIZON-MISS-2024-NEB-01-02).

La present convocatòria persegueix millorar la comprensió per part de les autoritats públiques de com els enfocaments innovadors de participació poden fomentar l'obertura, la cohesió social, la confiança i l'acceptació dins de les comunitats, així com promoure la inclusió de comunitats marginades i/o grups vulnerables. Generar nous enfocaments de participació testats i validats per a les autoritats públiques, per tal d'involucrar els ciutadans en el co-disseny i codesenvolupament dels espais públics dels seus barris. Millorar l'acceptació pública dels canvis gràcies a la participació significativa i contínua de tots els usuaris finals rellevants i les comunitats locals en el disseny, construcció i manteniment dels espais públics i millorar els mecanismes de cooperació entre els ciutadans i els desenvolupadors de projectes.

Les propostes han d'abordar els següents punts:

1. Estudiar i refinar models i metodologies de participació que permetin la participació significativa de les parts interessades i els ciutadans en el disseny, rehabilitació i desenvolupament dels espais públics dels seus barris. Els models i les metodologies han de:
  • Ser inclusius i accessibles, i assegurar que els ciutadans estiguin empoderats per contribuir als processos de presa de decisions;
  • Utilitzar eines, plataformes i tecnologies digitals innovadores com la realitat augmentada o la realitat virtual, per facilitar la col·laboració virtual i física entre ciutadans, dissenyadors, urbanistes, polítics i l'ecosistema de la construcció, millorant la participació ciutadana en el procés de planificació, disseny i construcció, alhora que asseguren que les solucions digitals siguin inclusives i accessibles, i avaluïn el seu valor afegit en comparació amb els mètodes 'tradicionals' presencials.
2. Demostrar que l'enfocament de participació triat (model, metodologia, eines digitals) pot fomentar de manera efectiva i mesurable l'obertura, la cohesió social, la confiança i l'acceptació dins de les comunitats, així com promoure la inclusió de comunitats marginades i/o grups vulnerables en projectes de rehabilitació d'espais públics. Les propostes han de demostrar això en almenys tres barris amb condicions ambientals, socials i econòmiques diferents, i cadascun situat en un estat membre o País Associat diferent.

3. Monitorar i avaluar totes les etapes de l'enfocament de participació triat, utilitzant una metodologia adequada, i mesurar l'èxit dels projectes en fomentar l'obertura, la cohesió social i l'acceptació dins de les comunitats, així com la inclusió de comunitats marginades i grups vulnerables.

4. Avaluar com aquests factors poden impactar en el disseny futur de projectes i la presa de decisions en la construcció de barris, així com en l'ecosistema de la construcció.

La convocatòria compta amb un pressupost global de 8 milions d'euros amb una previsió de dos projectes finançats de 4 milions cada un. 

El termini de la convocatòria té com a data límit el 19 de setembre de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).