Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució TER/2133/2024)

20/06/2024

La Resolució TER/2133/2024, de 6 de juny, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, publicada al DOGC de 14/06/2024, és la segona modificació de la Resolució TER/1995/2023, de 2 de juny (aquí la informació al web), obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, per al Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.

D'aquests ajuts en són beneficiaris els ens locals, entre d'altres.

Concretament, les modificacions afecten la data límit de presentació de sol·licituds de les convocatòries per a l'anualitat 2024 i a la possibilitat de dotar de bestretes als destinataris últims.

Així doncs, el termini de presentació de sol·licituds per a l'anualitat 2024 està iniciada des de l'1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de 2024, inclòs

Font: Next Diba - 19 de juny 2024.