• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S’actualitza l’annex 1 de la Resolució per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
S’actualitza l’annex 1 de la Resolució per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals


Resolució de 22 d’agost de 2017, publicada al BOE núm. 203, de 24 d’agost de 2017

08/09/2017

L’Annex 1 conté els tipus d'interès fix i diferencials del cost de finançament de l'Estat a efectes de compliment de l'apartat tercer de la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera d'actualitzar mensualment el cost de finançament de l'Estat a cada termini.

Aquesta publicació es relaciona amb la publicació del 6 de juliol de 2017 referent a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.





Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC