• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Decret de convocatòria del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya. Suspès per l'acte del TC núm. 4335-2017, publicat al BOE número 2016, de 8 de setembre de 2017
Decret de convocatòria del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya. Suspès per l'acte del TC núm. 4335-2017, publicat al BOE número 2016, de 8 de setembre de 2017


Decret 139/2017, de 6 de setembre, publicat al DOGC número 7450, de 7 de setembre de 2017

08/09/2017

Es convoca el Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya, que tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2017, d'acord amb la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d'Autodeterminació.

 

Impugnació (Títol V LOTC) núm. 4335-2017, del Tribunal Constitucional, publicat al BOE número 2016, de 8 de setembre de 2017 contra el Decret de convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya

El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 7 de setembre de 2017 actual, ha acordat: admetre a tràmit la impugnació de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) promoguda pel Govern de la Nació i, en la seva representació i defensa, per l'Advocat de l'Estat, enfront del Govern de la Generalitat de Catalunya, contra el Decret 139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya. I té per invocat pel Govern l'article 161.2 de la Constitució, el que, al seu tenor i conforme disposa l'art. 77 LOTC, produeix la suspensió del Decret impugnat, el que comporta la de qualsevol actuació que porti causa d'aquest, des del dia 7 de setembre de 2017, data d'interposició de la impugnació, que serà comunicat al president del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret
Suspensió
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC