• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Impugnació de disposicions autonòmiques contra la Resolució 807/ XI del Parlament de Catalunya per la qual es designen els membres de la sindicatura electoral de Catalunya a l'empara de la disposició addicional tercera de l'anomenada Llei del Referèndum d'Autodeterminació
Impugnació de disposicions autonòmiques contra la Resolució 807/ XI del Parlament de Catalunya per la qual es designen els membres de la sindicatura electoral de Catalunya a l'empara de la disposició addicional tercera de l'anomenada Llei del Referèndum d'Autodeterminació


Impugnació (Títol V LOTC) núm. 4332-2017, del Tribunal Constitucional, publicat al BOE número 2016, de 8 de setembre de 2017

08/09/2017

El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 7 de setembre actual, ha acordat admetre a tràmit la impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) promoguda pel president del Govern i, en la seva representació i defensa, per l'Advocat de l'Estat, contra la Resolució 807 / XI del Parlament de Catalunya per la qual es designen els membres de la sindicatura electoral de Catalunya a l'empara de la disposició addicional 3a de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació. I tenir per invocat pel Govern l'article 161.2 de la Constitució, la qual cosa, al seu tenor i conforme disposa l'article 77 LOTC, produeix la suspensió de la Resolució impugnada, el que comporta la de qualsevol actuació que porti causa del mateix, des del dia 7 de setembre de 2017, data d'interposició de la impugnació, que serà comunicada al President del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC