• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Recurs contra la Llei anomenada ‘Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República’
Recurs contra la Llei anomenada ‘Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República’


Recurs d’inconstitucionalitat número 4386-2017, publicat al BOE número 221,de 13 de setembre de 2017

13/09/2017

El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 12 de setembre actual, ha acordat: admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel President del Govern contra la Llei 20/2017, de 8 de setembre, de la Comunitat Autònoma de Catalunya denominada Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República; i tenir per invocat pel president del Govern l'article 161.2 de la Constitució, el que, al seu tenor i conforme disposa l'art. 30 LOTC, produeix la suspensió de la vigència i aplicació de la Llei impugnada, des de la data d'interposició del recurs -11 de setembre de 2017- per a les parts del procés i des del dia en què aparegui publicada la suspensió en el «Butlletí Oficial l'Estat »per als tercers,.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC