• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Treball social amb joves
Treball social amb joves


Recomanació del Consell d'Europa que insta els Estats membres, i tots els nivells de govern que els integren, a potenciar la figura del treballador juvenil en totes les seves dimensions: social, educativa, ambiental, política, etc. Aquesta figura, bé sigui amb caràcter remunerat o voluntari, juga un paper importantíssim en la inclusió social dels joves i en el seu empoderament, com a mitjà per promoure el seu esperit crític, enfortir la seva resiliència a influències de radicalització, reforçar el seu sentiment de pertinença, fomentar el seu compromís amb la vida comunitària i facilitar la seva participació en els processos de presa de decisions

10/01/2018

D'entre les mesures per reforçar la figura del treballador juvenil cal destacar la importància de: donar-li accés als recursos municipals (personals, de sistemes d'informació, de serveis locals, etc.), facilitar la coordinació del treballador juvenil amb la resta d'actors i serveis del municipi (empreses, institucions públiques, serveis policials, associacions, etc.), reconèixer les competències i les aptituds adquirides amb la participació en activitats organitzades pels treballadors juvenils, incloure l'activitat dels treballadors juvenils en els programes d'educació o de capacitació locals, i facilitar la coordinació i l'intercanvi d'experiències entre treballadors juvenils de municipis propers.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC