• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Associació plural formada per municipis i d’altres ens locals de Catalunya constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
30/03/2020
Programa d'innovació pedagògica d'acceleració de la transformació educativa
30/03/2020
Forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics per a l’exercici 2019 i successius a través d’EACAT
30/03/2020
Mesures excepcionals en relació a les sales de vetlla i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19
30/03/2020
Es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19
30/03/2020
Llista d'empreses properes a zones de poca oferta comercial i llistat d'empreses de transport
30/03/2020
Programa d'innovació pedagògica d'acceleració de la transformació educativa
30/03/2020
Forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics per a l’exercici 2019 i successius a través d’EACAT
30/03/2020
Mesures excepcionals en relació a les sales de vetlla i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19
30/03/2020
Es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19
30/03/2020
Llista d'empreses properes a zones de poca oferta comercial i llistat d'empreses de transport
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
La informació d'interès i actualitat per als governs i les administracions locals
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
Govern Local