• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Associació plural formada per municipis i d’altres ens locals de Catalunya constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
11/11/2019
Subvencions adreçades als municipis inclosos a l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana
11/11/2019
Normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic
11/11/2019
S'aprova l'Estratègia catalana de la bicicleta 2025
11/11/2019
S'aprova l'adaptació de les normes d'auditoria del sector públic a les Normes Internacionals d'Auditoria
11/11/2019
Òrgans col·legiats estratègics de l'àmbit de l'administració digital, dels empleats públics i de la supervisió i governança de les entitats del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat
11/11/2019
Subvencions adreçades als municipis inclosos a l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana
11/11/2019
Normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic
11/11/2019
S'aprova l'Estratègia catalana de la bicicleta 2025
11/11/2019
S'aprova l'adaptació de les normes d'auditoria del sector públic a les Normes Internacionals d'Auditoria
11/11/2019
Òrgans col·legiats estratègics de l'àmbit de l'administració digital, dels empleats públics i de la supervisió i governança de les entitats del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
La informació d'interès i actualitat per als governs i les administracions locals
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
Govern Local