Associació plural formada per municipis
i altres ens locals de Catalunya
constituïda per a la defensa i
la promoció de l’autonomia local

la federació
BELLPRAT
Alcalde: Martí Gual Vidal
L'Anoia, Barcelona
Població: 74
Superfície: 33,95 km2
http://www.bellprat.cat