• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Associació plural formada per municipis i d’altres ens locals de Catalunya constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
15/01/2021
El Govern prorroga les mesures anti-COVID fins al 24 de gener
15/01/2021
Els drets de les persones quan es denuncia una infracció i les solucions als problemes de la contractació pública s’analitzen a la primera sessió de 2021 de l’SDL
15/01/2021
El Govern es mostra predisposat a acompanyar els municipis més petits en la despesa i manteniment de les infraestructures afectades pel temporal Filomena

14/01/2021
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Teories de comportament aplicades a l'àmbit públic
13/01/2021
S'amplia la dotació pressupostària i es modifiquen les bases de les subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, incloses al Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020-2021
13/01/2021
S'amplia la dotació pressupostària i es modifiquen les bases de les subvencions adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de prevenció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució TES/477/2020, de 21 de febrer
15/01/2021
El Govern prorroga les mesures anti-COVID fins al 24 de gener
15/01/2021
Els drets de les persones quan es denuncia una infracció i les solucions als problemes de la contractació pública s’analitzen a la primera sessió de 2021 de l’SDL
15/01/2021
El Govern es mostra predisposat a acompanyar els municipis més petits en la despesa i manteniment de les infraestructures afectades pel temporal Filomena
14/01/2021
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Teories de comportament aplicades a l'àmbit públic
13/01/2021
S'amplia la dotació pressupostària i es modifiquen les bases de les subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, incloses al Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020-2021
13/01/2021
S'amplia la dotació pressupostària i es modifiquen les bases de les subvencions adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de prevenció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució TES/477/2020, de 21 de febrer
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
La informació d'interès i actualitat per als governs i les administracions locals
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
Govern Local