
Febrer 2023 Març 2023 Abril 2023 Maig 2023 Juny 2023 Juliol 2023 Agost 2023 Setembre 2023 Octubre 2023 Novembre 2023 Desembre 2023 Gener 2024 Febrer 2024 Març 2024 Abril 2024 Maig 2024 Juny 2024 Juliol 2024 Agost 2024 Setembre 2024 Octubre 2024 Novembre 2024 Desembre 2024 Gener 2025 Febrer 2025
Tipus d'events:
Focus d'Innovació Local
Jurídiques
Servei Info Europa
Actualitat
Comissions
Formació
Altres Actes

23.02.2024

Obertes les inscripcions a la nova edició del Seminari de Gestió Econòmica Local de l’FMC

En aquesta edició 2024 s’aprofundirà en aspectes rellevants del control intern que ha de dur a terme l’òrgan interventor, centrats en les normes tècniques d’auditoria que són d’aplicació als treballs d’auditoria pública i en els informes de control permanent planificables obligatoris. També, per la seva transcendència en les actuacions de l’òrgan interventor, s’analitzaran les operacions més significatives que tenen un tractament en comptabilitat nacional diferent del tractament pressupostari.

Així mateix s’abordaran les novetats relacionades amb les repercussions per als ens locals de la reactivació de les regles fiscals per a l’exercici 2024 i les previsions sobre la participació en els tributs de l’Estat per a aquest exercici, així com les noves orientacions del control i l’avaluació de les polítiques públiques mitjançant l’auditoria operativa i la seva incidència en les organitzacions del sector públic local.

Per últim, amb l’objectiu que el Seminari es converteixi en un espai de debat obert i participatiu amb els assistents, es torna a incorporar a cada sessió una taula rodona on els ponents dialogaran i confrontaran opinions enfocades a la solució dels aspectes jurídics, de control i de gestió econòmica tractats en les exposicions.

El termini d’inscripció finalitza el dia 19 de febrer de 2024.

segueix llegint

05.03.2024

L’FMC aporta coneixements pràctics sobre la contractació

Entre d’altres, durant el curs es tractaran temes com els tipus de contractes del sector públic i el seu règim jurídic, els procediments d’adjudicació i els sistemes per millorar la seva gestió, la configuració i les condicions dels contractes, qüestions de procés, contingut pràctic i incidències.

El termini d’inscripció finalitza el dia 27 de febrer de 2024.

segueix llegint

11.03.2024

Com fer una bona redacció de plecs i contractació administrativa?

Amb aquesta acció formativa des de l'FMC volem mostrar quins són els elements principals en la configuració de la documentació d’un expedient de contractació (la redacció de les clàusules dels plecs i el contingut de la memòria i els seus efectes durant tota la vida del contracte), conèixer la doctrina administrativa i jurisprudencial rellevant i conèixer la normativa i doctrina sobre les execucions sense contracte.

El termini d’inscripció finalitza a les 15.00 h del dia 4 de març de 2024.

segueix llegint

18.03.2024

L’FMC us ajuda a millorar i fer més fluïda l’atenció a la ciutadania

Aquest curs treballa sobre un doble enfocament. El primer se centra en les habilitats socials i emocionals que necessita un professional d’atenció a la ciutadania, i el segon en com abordar la interacció amb la ciutadania amb l’objectiu d’atendre’l amb efectivitat sense que això suposi un gran desgast per a aquest professional.

Donem molt pes a la comunicació verbal i accentua la importància de la comunicació no verbal, especialment rellevant per guanyar coherència i funcionalitat en els missatges, l’atenció, etc. En definitiva: saber liderar la intervenció, mitjançant supòsits molt pràctics entre els mateixos participants. Al final de cada sessió, cada participant elaborarà el seu propi Pla d’Acció i Millora (PAM) per portar-lo a la pràctica i reprendre’l en la següent sessió amb afany d’assimilar els continguts de la formació i esvair dubtes. Les persones surten reforçades en relació a com atendre la ciutadania, des d’on fer-ho, gestió emocional (evitar esgotament emocional), quines són les actituds més beneficioses per a l’atenció, etc. En definitiva, adaptació al moment de l’atenció i millorar les seves competències de líders en la intervenció

Amb aquesta formació els tècnics i tècniques es nodriran amb habilitats i estratègies que permeten fluïdesa i destresa en l’atenció a la ciutadania, combinant tant la comunicació verbal i la no-verbal. Els participants podran mesurar el nivell de les seves habilitats sòcio-emocionals (mitjançant el Test TMMS-24) a l’inici i final de la formació. Això els servirà per orientar de manera més específica el seu procés de millora i, una vegada finalitzat el curs, obtindran un feedback sobre els seus assoliments durant la formació i acompliment.

El termini d’inscripció finalitza el dia 11 de març de 2024.

segueix llegint

18.03.2024

Nou curs de l’FMC: Polítiques i programes locals amb mirada d’Educació 360

Si bé coneixem profundament l’impacte positiu que les activitats educatives fora escola tenen en les trajectòries acadèmiques, professionals, socials i cíviques de les persones, podem constatar igualment que aquestes oportunitats estan desigualment distribuïdes. Les condicions socials, econòmiques i culturals de les famílies encara determinen en bona part l’accés i l’aprofitament de les propostes educatives.

Per aquest motiu, es necessita una aliança amb tota la comunitat educativa per al desplegament de polítiques fora escola, una aliança on l’ajuntament ha de tenir un paper articulador i líder. Els ens locals han d’avançar en l’articulació d’ecosistemes educatius locals amb una intencionalitat educativa compartida i un llenguatge comú.

Els objectius específics d’aquest curs són:

- Aportar dades sobre les desigualtats educatives que es donen en les activitats fora escola i sobre els valors i les potencialitats que tenen

- Mostrar i posar en pràctica eines concretes que permeten als municipis treballar aplicant una mirada d’educació 360

- Reflexionar i posar en valor el paper central que el món local juga en les polítiques d’educació a temps complet

El termini d’inscripció finalitza el dia 11 de març de 2024.

segueix llegint

26.02.2024

Estratègia d'impuls i suport al Voluntariat

La Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut té entre les seves prioritats el reconeixement i la promoció del voluntariat en salut de llarga trajectòria a casa nostra.

L’objectiu de la sessió és la presentació de l’Estratègia d’impuls i suport al voluntariat en salut que contempla diferents accions per a contribuir a implementar la Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut de l’any 2019 (CVS19) d’una forma més efectiva.

Us adjuntem el Programa preliminar i el formulari per assistir-hi presencialment.

Posteriorment, des del DS us faran arribar la confirmació de la vostra inscripció.

segueix llegint

28.02.2024 al 29.02.2024

Informació de l'últim taller del procés participatiu per construir l'estratègia de l'Àrea Funcional de Muntanya Est

Els dies 28 i 29 de febrer tindrà lloc a Vielha e Mijaran l'últim dels quatre tallers organitzats perquè els actors del territori puguin contribuir en el procés participatiu per construir l'estratègia territorial de l'Àrea Funcional de Muntanya Est (AFME). Les jornades tenen l'objectiu d'identificar les necessitats del territori, formular i consensuar reptes i proposar accions i solucions que responguin als problemes, així com debatre idees sobre els projectes necessaris per al desenvolupament del territori.

Durant el taller es tractaran els tres pols en què s'ha centrat l'AFME: salut, esport i turisme a l'aire lliure i dinamització econòmica.   

Els resultats obtinguts durant el debat dels tallers (Focus Groups) contribuiran a definir la futura convocatòria de projectes de l'ÀFME per cofinançar projectes de cooperació amb fons europeus. 

Aquestes jornades s'organitzen en el marc del projecte d'AFME, una operació d'importància estratègica inclosa en el Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027), cofinançat un 65% per la Unió Europea i amb el suport del Comitè Territorial Est de POCTEFA. 

A l'enllaç hi trobareu més informació del procés participatiu i els espais de Vielha e Mijaran on es realitzaran.

Les persones interessades poden inscriure's (aquí).

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 19 de febrer 2024.
segueix llegint

01.03.2024

Jornada de commemoració del Dia per a la Discriminació Zero

Sota el títol "l'Educació com a espai de transformació per erradicar les discriminacions", l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació de la Generalitat de Catalunya, impulsa aquest acte amb l'objectiu de reflexionar al voltant de la garantia de drets i visibilitzar diverses polítiques i actuacions que estan incidint en la reducció de discriminacions estructurals i fomentant la igualtat de tracte al territori.

La jornada tindrà lloc l'1 de març en horari de 9:30h a les 13h i es podrà seguir en streaming.

segueix llegint

04.03.2024

L'economia europea i mundial davant les eleccions europees

Presentació

Sr. Carles Puig de Travy, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya
Sr. Joaquim Llimona, director de la Fundació Centre d'Estudis Internacionals

Ponents
Sra. Carme Hortalà i Vallvé, economista i directora de Desenvolupament Corporatiu i Internacional de GVC Gaesco

Sr. Andrea Noferini, director acadèmic del Centre d'Estudis Internacional (CEI)

Sr. Jordi Caballé, catedràtic d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i vicepresident de la Comissió d'Economia Internacional i UE del Col·legi d'Economistes de Catalunya

Modera
Sr. Xavier Ferrer, economista i politòleg, Doctor per la Universitat de Barcelona i president de la Comissió d'Economia Internacional i UE del Col·legi d'Economistes de Catalunya

Presentació
Sr. Carles Puig de Travy, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya
Sr. Joaquim Llimona, director de la Fundació Centre d'Estudis Internacionals

Ponents

Sra. Carme Hortalà i Vallvé, economista i directora de Desenvolupament Corporatiu i Internacional de GVC Gaesco

segueix llegint

05.03.2024

Curs d'especialització en Sistemes d'Informació Geogràfica amb QGIS

Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) són una eina que permet tenir un accés ràpid a la informació gràfica i alfanumèrica del territori i fer una anàlisi espacial indispensable per a la gestió i la presa de decisions en tots aquells àmbits i aspectes relacionats amb el territori.

QGIS és un programari SIG d’altes prestacions per a la visualització, l’edició i l’anàlisi d’informació geogràfica; és lliure i gratuït, i està fortament consolidat a la comunitat SIG. Es caracteritza per la seva interfície d’usuari amigable, per la seva estabilitat i robustesa, per la seva capacitat per accedir a formats múltiples de dades, vectorials o ràsters, i per les seves eines d’edició, processament i visualització de dades.

segueix llegint

06.03.2024

Compte enrere per l'obertura de la segona convocatòria INTERREG - SUDOE

Les autoritats del programa forma part de l'objectiu europeu de cooperació territorial conegut com a INTERREG - SUDOE, han finalitzat els detalls de l'obertura de la segona convocatòria de projectes. Aquesta segona convocatòria estarà oberta des del 26 de febrer fins al 31 de maig de 2024 per a tres prioritats específiques del programa, amb un pressupost FEDER de 53,7 milions d'euros.  

El text de la convocatòria de projectes especificarà totes les condicions  d'admissibilitat, d'elegibilitat i de selecció. No hi haurà canvis importants en les condicions respecte a les existents en el moment de la primera convocatòria.  

La principal novetat ve marcada per un nou Objectiu Específic que pretén millorar l'eficiència i la inclusió dels mercats de treball i l'accés a l'ocupació de qualitat mitjançant el desenvolupament d'infraestructures socials i el foment de l'economia social, amb la finalitat que les zones rurals siguin més atractives i puguin retenir millor a la població.  

La convocatòria estarà oberta per a les següents temàtiques i objectius específics a desenvolupar:
  • Preservar el capital natural i reforçar l'adaptació al canvi climàtic a la zona SUDOE.
  • Promoure la cohesió social i l'equilibri territorial i demogràfic al SUDOE mitjançant la innovació i la transformació dels sectors productius.
  • Promoure la cohesió social i l'equilibri territorial i demogràfic al SUDOE a través de la innovació social, la valorització del patrimoni i els serveis.  
El dimecres 6 de març a les 10:00 hores tindrà lloc un seminari web informatiu sobre el sector social i l'economia social i solidària. El programa d'aquest i el formulari d'inscripció s'obriran a finals del mes de febrer

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 14 de febrer 2024.
segueix llegint

07.03.2024

Les sessions informatives de xarxes de transferència d'innovació del programa URBACT són obertes des del 10 de gener al 20 de març de 2024

Des de l'any 2002, URBACT ha estat impulsant el canvi a tot Europa permetent la cooperació i l'intercanvi d'idees entre ciutats dins de xarxes temàtiques, mitjançant la construcció de les habilitats dels actors locals en el disseny i la implementació de polítiques integrades i participatives, i compartint coneixements i bones pràctiques de ciutat.
 
La convocatòria de Xarxes de Transferència d'Innovació (XTI) és oberta del 10 de gener al 20 de març de 2024.

Les XTI es formaran sobre els temes dels projectes d'Accions Innovadores Urbanes (UIA) que s'han implementat entre 2016 i 2023. Les ciutats que hagin implementat un projecte UIA actuaran com a socis líders per defecte.

Poden participar-hi ciutats i organismes públics equivalents dels 27 estats membres de la Unió Europea, estats socis (Noruega i Suïssa), així com ciutats dels països beneficiaris de l'instrument de preadhesió a la UE (Albània; Bòsnia i Hercegovina; Montenegro; Macedònia del Nord; i Sèrbia), disposats a transferir l'experiència i el saber fer d'un projecte UIA.

El programa URBACT que impulsa el canvi per a millors ciutats compta amb una eina pròpia per a la cerca de socis (aquí). 

Es convoquen les següents dates per sessions informatives: 
  • Dimarts 16 de gener de 2024, de les 10:00 a les 11:00 hores (CET): La convocatòria en poques paraules i les seves característiques: preguntes i respostes.
  • Dimarts 23 de gener de 2024, de les 10:00 a les 11:00 hores (CET): Com construir una associació sòlida per a una xarxa de transferència d'innovació.
  • Dimarts 6 de febrer de 2024, de les 10:00 a les 11:00 hores (CET): Intercanvi i aprenentatge durant el viatge en xarxa.
  • Dijous 7 de març de 2024, de les 10:00 a les 11:00 hores (CET): Hora d'enviar la vostra sol·licitud: tecnologia i resolució de problemes.
  • Dijous 14 de març de 2024, de les 10:00 a les 11:00 hores (CET): Resolució final del conjunt de problemes.
Les sessions informatives en línia pendents sobre la convocatòria de les XTI les trobareu (aquí).

A nivell de territori espanyol es va realitzar una sessió el passat 7 i 8 de febrer a Fuenlabrada per a l'exposició de la convocatòria (aquí la informació).
segueix llegint

15.03.2024

Conferència d'alcaldes 'Traduint el Pacte Verd de la UE en acció local' per posar en pràctica el Green Deal

El govern de Flandes pretén reunir a 550 alcaldes i representants dels governs locals a la conferència "Traduint l'acord verd de la UE a l'acció local", a Brussel·les el 15 de març de 2024, en el marc de la Presidència belga de la UE.

Les autoritats locals i regionals estan en el seient del conductor per posar en pràctica el Green Deal. La seva capacitat de mobilització s'hauria d'incorporar al cor de les iniciatives del Pacte Verd de la UE per facilitar la millor participació possible dels nostres ciutadans, empreses i organitzacions de la comunitat local.

Els mitjans per implementar solucions per assolir les ambicions del Green Deal són innombrables, però el que tenen en comú és que es concreten localment, a les nostres regions i ciutats. Ja és hora de reunir aquests governs locals i regionals. És hora d'aprendre com altres regions i ciutats estan marcant la diferència mitjançant una mobilització sense precedents de tots els socis locals. Analitzant i ampliant les associacions que es reforcen mútuament entre governs locals, regions i iniciatives europees, i fent coincidir les ambicions amb les regulacions i els plans d'inversió.

La conferència pretén destacar el camí a seguir per a la implementació del Pacte Verd de la UE. El que necessitem és un nou marc de governança multinivell, amb ponts entre les iniciatives de la UE i solucions de finançament més directes. Inspireu-vos durant la conferència amb les millors pràctiques d'Europa i compartiu les vostres. Viu sessions en profunditat amb experts des de l'àmbit local fins a l'europeu i comparteix amb altres líders locals mentre construeixes connexions fortes per al futur.

La data serà el divendres 15 de març de 2024, de les 9:00 a les 17:30 hores.

I serà al Parlament Europeu i al Comitè Europeu de les Regions.

(Aquí) et pots registrar i veure el programa de l'esdeveniment. 

Font: Comitè de les Regions - 12 de febrer 2024.
segueix llegint

18.03.2024 al 19.03.2024

10a Cimera Europea de Regions i Ciutats que se celebrarà els dies 18 i 19 de març de 2024 a Mons, Valònia

Cada dos anys, el Comitè Europeu de les Regions (CdR) celebra una Cimera Europea de Regions i Ciutats on representants electes de les autoritats regionals i locals d'arreu d'Europa discuteixen els reptes globals i defineixen conjuntament una visió per al futur d'Europa. En l'esdeveniment d'alt nivell hi participen, al costat d'actors locals i regionals, líders nacionals i màxims representants de la resta d'institucions europees.

Per a la desena edició, la Regió Valona se sumarà al CdR per organitzar a Mons la Cimera, del 18 al 19 de març de 2024, on també aquest celebrarà el seu 30è aniversari. La ciutat de Mons va ser la Capital Europea de la Cultura 2015 (aquí més informació). 

Font: Comitè Europeu de les Regions - febrer 2024. 
segueix llegint

21.03.2024

Com protegir als infants i adolescents de l'accés a la pornografia

La jornada té com a objectiu principal reunir experts, professionals i representants de diverses organitzacions per a discutir i abordar els desafiaments relacionats amb l'accés a la pornografia per part dels infants i adolescents en l'era digital, així com per a compartir estratègies i solucions efectives.

Ens acompanyaran personalitats expertes en la matèria, tant del Parlament Europeu, com de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, representants dels departaments de la Generalitat, representants de destacades organitzacions socials i d’altres organismes

segueix llegint

27.03.2024

Sessió informativa en línia del programa COST

Aquesta sessió informativa de Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia (COST) l'organització de finançament per a xarxes de recerca i innovació en línia, està oberta a tots els investigadors i innovadors de qualsevol etapa professional i de qualsevol àmbit de recerca, especialment els joves investigadors.
 
L'objectiu és informar la comunitat investigadora sobre com participar en les accions COST o enviar una proposta d'acció COST, el paper i l'impacte del programa COST i els beneficis de l'oferta COST.

Els detalls tècnics de la sessió són: dimecres 27 de març de 2024, de les 10:00 a les 11:30 hores CET (zona horària Brussel·les/París/Madrid).

Cal registrar-se a través de l'enllaç d'aquesta notícia, per a rebre l'enllaç Zoom, per a unir-se al seminari web i que rebreu puntualment el més a prop de la data de l'esdeveniment.

L'aforament a Zoom està limitat als primers 1000 assistents que s'uneixen al seminari web. Un cop arribat al límit, es pot seguir la transmissió en directe al canal de YouTube de COST. Tingueu en compte que les preguntes i respostes només seran possibles mitjançant Zoom.
segueix llegint

24.04.2024 al 25.04.2024

ACUSTICAT, el Congrés Català d'Acústica

L’ACUSTICAT està organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona amb el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya, el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de l’UPC i l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Granollers.

El Congrés compta amb un ampli suport d’empreses del sector, patrocinadores de l’esdeveniment que presentaran els seus serveis i solucions acústiques des de seu estand a la sala petita del Kursaal.

L’ACUSTICAT dins la Setmana sense soroll 2024 'Gaudeix el silenci'

La contaminació acústica és un dels principals problemes de salut ambiental a Europa. És causada pel soroll procedent de diverses fonts i està àmpliament present, no només als entorns urbans més concorreguts, sinó cada cop més en entorns naturals.

Els efectes negatius sobre les persones exposades a la contaminació acústica inclouen les amenaces per al benestar de les poblacions humanes, la disminució de la capacitat d’aprenentatge a l’escola dels nostres fills i l'alt preu econòmic que la societat ha de pagar com a conseqüència d’aquesta exposició. També cal mencionar el deteriorament de la salut i la distribució de la fauna salvatge terrestre i marítima.

L’ACUSTICAT és l’acte central de la Setmana Sense Soroll d’enguany, i coincideix amb el Dia internacional de sensibilització vers el soroll i s’alinea amb els seus propòsits, que són promoure mesures i iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica i la creació de zones tranquil·les, així com fer difusió, sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control. També es vol impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria.

3 espais i més de 20 sessions acústiques

La doble jornada, que espera comptar amb uns 300 participants, continua mantenint la mateixa filosofia des que es va crear el 2016 a Sabadell; Ser un punt de trobada de referència, multitemàtic i multisectorial, que convida a la reflexió i a l’oferta de solucions per millorar la qualitat acústica i ambiental del nostre territori.

Amb ponents de renom i experts en l’àmbit de l’acústica, al Congrés s’hi abordaran SESSIONS TÈCNIQUES que es realitzaran amb ponències d’experts en la temàtica i/o en taules rodones. Així mateix, també hi hauran sessions i activitats interactives complementàries en l’entorn sonor de Manresa.

Amb caràcter transversal, a la Sala Principal del Teatre hi tindran lloc ponències magistrals.

III Premi ACUSTICAT a la trajectòria professional en el camp de l’Acústica

Durant el Congrés es lliurarà el 3r premi ACUSTICAT a la trajectòria d’un/a professional en l’àmbit de l’acústica. De les candidatures presentades, el dijous 25 d’Abril, en rigorós directe, en coneixerem el o la guanyador/a en un acte honorífic a la sala gran. La primera edició del premi va recaure a mans d’Higini Arau, i el segon va ser per Josep Maria Querol. Enguany es lliurarà també un premi acusticat pòstum a Francesc Magrans.

Espais per compartir experiències

Durant les dues jornades del Congrés ACUSTICAT, els inscrits podran gaudir i compartir coffee breaks, així com d’un dinar a peu dret servit per l’equip del restaurant Kursaal Espai Gastronòmic.

La inscripció a l’ACUSTICAT sempre és gratuïta i oberta a tots els públics, professionals i no professionals, i es pot fer mitjançant el formulari d’inscripció al web on, a més, hi trobareu informació de cada una de les sessions amb les seves fitxes informatives.

segueix llegint