AVÍS LEGAL

La present informació, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l'ús del/dels lloc/s web que la Federació de Municipis de Catalunya, posa a la disposició del públic per a així complir amb les obligacions legals sobre aquest tema.

El present Avís Legal va ser modificat el 01/11/2023.

IDENTIFICACIÓ I RESPONSABLE

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment de l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l'informem que la Federació de Municipis de Catalunya (en endavant l’FMC), amb domicili a Via Laietana, 33 6è 1a, 08003 Barcelona, Espanya amb NIF G-08797771, està inscrita des del 17 de maig de 1996, en el Registre de les organitzacions associatives d’entitats locals de Catalunya (ROAEL).Poden contactar amb nosaltres a través de les nostres oficines, o usant els següents mitjans:

 • Per correu electrònic a través de l'adreça fmc@fmc.cat
 • Per telèfon al número d'atenció al client 93 310 44 04.

LLOCS WEB I DOMINIS

L’FMC opera en la xarxa, per a oferir els seus serveis, amb els següents dominis.

 • www.fmc.cat
 • formacio.fmc.cat
 • butlletins.fmc.cat
 • codi.fmc.cat
 • fitxer.fmc.cat

considerant www.fmc.cat com a domini principal.

SOBRE ELS USUARIS

L'accés o l'ús dels llocs web de l’FMC atribueix la condició d'USUARI a la persona que ho fa. L'USUARI accepta les Condicions Generals d'Ús dels llocs web de la FMC, que es presenten a continuació, per a l'ús i l'accés a aquests. L'usuari dels llocs web de la Federació de Municipis de Catalunya ha de llegir atentament l'Avís Legal en cada ocasió en què es proposi utilitzar-los, ja que aquest i les condicions d'ús recollides en ell poden haver sofert modificacions.

Tota persona usuària dels llocs web accepta el compliment d'aquest Avís Legal. En el cas que alguns dels serveis dels llocs web poguessin estar sotmesos a condicions particulars que substitueixin, completin o modifiquin aquest Avís Legal, hauran de ser acceptades per l'usuari abans d'iniciar-se la prestació del servei corresponent.

CONDICIONS D'ÚS DEL/DELS LLOC/S DE L’FMC

Els llocs web de l’FMC ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús que faci dels llocs web de l’FMC. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l'usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’FMC ofereix a través dels llocs web. Especialment, l'usuari es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

 • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l'ordenament jurídic europeu i espanyol.
 • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes informàtics de la Federació de Municipis de Catalunya dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre en la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
 • Intentar accedir o, si escau, utilitzar els comptes d'altres usuaris i modificar o manipular les seves dades.

EDAT DELS USUARIS

L’FMC garanteix que els seus llocs web no contenen continguts ofensius o inadequats per a menors d'edat. No obstant això, no es recomana l'ús dels nostres serveis per a menors de 14 anys. En cas que sigui necessari, és preferible que l'ús es faci sota supervisió d'un adult responsable o amb consentiment legal. En cap circumstància, els menors de 14 anys han de proporcionar a l’FMC informació personal seva o de familiars.

Per tal de complir amb la normativa vigent, l’FMC prohibeix expressament la contractació o reserva de productes o serveis a menors de 18 anys o aquelles que no tinguin capacitat legal.

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L'USUARI I DE L’FMC

L'USUARI assumeix la plena responsabilitat per qualsevol infracció o perjudici que pugui ocasionar a conseqüència de l'ús inadequat dels llocs de l’FMC. En aquest sentit, l’FMC no serà considerada responsable de cap acció de l'USUARI que pugui donar lloc a qualsevol mena de responsabilitat.

REGISTRE D'USUARIS

Per a accedir a determinats serveis, és necessari ser un USUARI REGISTRAT. L'USUARI té l'obligació de preservar la seva contrasenya per evitar qualsevol intent d'usurpar la seva identitat en els llocs de l’FMC als quals té accés com a usuari registrat..

Així mateix, l'usuari assegura que tota la informació de caràcter personal subministrada per a l'accés als llocs de l'FMC i durant la seva utilització és verídica, completa i precisa, i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos dels serveis oferts. L'enviament i la remissió de dades que es realitzi per l'usuari a través dels llocs web de l'FMC o la informació que aquesta remeti es troben protegides per les tècniques més modernes de seguretat electrònica en la xarxa. Igualment, les dades subministrades i emmagatzemades en les nostres bases de dades es troben protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l'accés de tercers no autoritzats a aquests. L'FMC realitza els seus millors esforços per a disposar dels sistemes més actualitzats per a l'eficàcia d'aquests sistemes de seguretat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Tots els elements que conformen el/s lloc/s web de l'FMC, així com la seva estructura, disseny i codi font, són propietat exclusiva de l’FMC i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d'aquests llocs web de l'FMC, així com la seva modificació o distribució, sense la deguda citació de la seva font o l'obtenció prèvia d'autorització.

L'FMC no assumeix cap mena de responsabilitat derivada de l'ús que tercers puguin fer del contingut d'aquest lloc web, i es reserva el dret d'emprendre totes les accions civils o penals que li pertoquin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

ENLLAÇOS

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines d'Internet externes al llocs de l’FMC.

En cas que l'USUARI utilitzi aquests enllaços, l'FMC l'informa que no exerceix cap mena de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats en Internet, incloses les realitzades en el nostre propi lloc.

En cap cas, l'FMC assumirà cap responsabilitat pels continguts d'enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en aquests hipervíncles o altres llocs d'Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines on els continguts o els serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, li agrairem que contacti amb l'FMC indicant-ho per a, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de l'FMC està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s'informin sobre això en els apartats d'avís legal, o similars, en els llocs fora del control directe de l'FMC.

LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

L'FMC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del seu web, així com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per a la seva utilització. En tot cas, l'FMC procurarà comunicar les interrupcions del web amb antelació sempre que sigui possible.