ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL: Ciutats més humanes i més segures: exemples de dissenys de carrers més segurs

19/02/2024
ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

Millorar la seguretat dels carrers continua essent un repte pendent a moltes ciutats que desafavoreix l'ús de mitjans de desplaçament actius
Els exemples que es recullen en l’informe que us adjuntem demostren com, lluny del què s'acostuma a pressuposar, es poden aconseguir progressos en aquesta matèria de manera assequible i ràpida, amb projectes com els que us exposem a continuació

ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL: Requalificar la mà d'obra des del món local per aprofitar les oportunitats de la 3a revolució industrial

14/02/2024
ODS número 8: Treball digne i Creixement econòmic i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Per aprofitar les oportunitats econòmiques i laborals que ofereix la transició digital i ecològica és condició necessària disposar de mà d'obra suficient i adequadament formada. Un fet que, a dia d'avui i en moltes ciutats, està lluny de ser una realitat com ho demostra el fet que moltes de les ofertes de feina d'aquests sectors queden vacants

ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Bones pràctiques en matèria de comunicació pública i lluita contra la desinformació

12/02/2024
ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

La pandèmia, la crisi climàtica o els efectes de la guerra d’Ucraïna han demostrat fins a quin punt és important una bona gestió de la comunicació per part dels governs, d'una banda per garantir que els ciutadans i les ciutadanes estiguin ben informats i de l'altra per lluitar contra la manipulació de l’opinió pública amb notícies falses

ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: L’experiència de les ciutats de la Xarxa C40 amb les zones de baixes emissions

08/02/2024
ODS número 11. Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

La xarxa de "Ciutats C40" és una aliança de 96 grans ciutats d'arreu del món, entre les quals s'hi inclou Barcelona, que s'han compromès a adoptar mesures climàtiques ambicioses per crear entorns urbans més saludables i sostenibles per a tothom