5 ens locals i 20 gerències i direccions de la Diputació de Barcelona han contribuït al procés legislatiu de la UE del 2023. L’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional fa un seguiment exhaustiu sobre el desenvolupament de la legislació europea i n’informa per fomentar-ne la participació


24/05/2024

Es tracta de consultes públiques, convocatòries de dades, estudis, enquestes i altres instruments que les institucions europees (principalment la Comissió Europea, el Comitè Europeu de les Regions i el RegHub) posen a disposició de totes les parts interessades per tal que puguin contribuir en les propostes legislatives o els dictàmens d’opinió en què estan treballant.

Si bé les temàtiques són sempre molt variades, l’any 2023 van predominar els espais d’opinió relacionats amb l’acció climàtica i l’energia, la innovació, la recerca i la digitalització, seguits dels espais vinculats a l’àmbit de la igualtat, la sostenibilitat social i la salut i el desenvolupament urbà i la política regional. També s’han celebrat consultes relacionades amb l’educació, els esports, la cultura i la joventut i el desenvolupament rural i els espais naturals, entre d’altres. En total, l’any passat l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (OEEI) de la Direcció de Relacions Internacionals va identificar 59 espais d’interès per al món local.