L’esport i l’activitat física són reconeguts com a béns essencials per la seva capacitat de generar benestar personal, ser un eficaç vehicle de transmissió de valors educatius i un instrument de transformació social

Així s’ha afirmat en la reunió plenària de constitució de l’Àrea d’Esports de la Federació de Municipis de Catalunya que ha tingut lloc aquest matí, on s’ha destacat la importància que tenen els governs locals per fomentar l’esport i l’activitat física com a bé essencial per al conjunt de la ciutadania


03/06/2024

En la reunió de l’Àrea d’Esports, presidida per Ignasi Simón, alcalde de Lliçà d’Amunt i president de l’Àrea d’Esports de la Federació de Municipis de Catalunya, Susana Mérida, secretària general de l’FMC, i Juan de Dios Ramírez, tècnic de l’Àrea d’Esports, s’ha aprovat l’estructura organitzativa i les funcions de l’Àrea, s’ha presentat la proposta de Pla de treball amb els temes a prioritzar en el mandat 2023-2027 i s’han explicat les accions en l’àmbit europeu de suport a les polítiques esportives locals, a càrrec d’Alexander Heichlinger, tècnic assessor del SIE (Servei Info Europa) de l’FMC. Els dos temes més rellevants de la reunió han estat el treball interdepartamental amb el SIE per oferir recursos financers als ajuntaments i la futura i necessària Llei d’esports de Catalunya, que el nou govern haurà de treballar, i on els ens locals hi tenen un paper rellevant i imprescindible.

El plenari ha mostrat la importància del món local per promoure, a través de la pràctica esportiva, estils de vida saludables. En aquest sentit, s’ha reafirmat que l’esport local, que es desenvolupa en un entorn dinàmic i actiu, és essencial com a espai comunitari de proximitat, educatiu i transformador, de convivència i de progrés social. Les àrees esportives a l’espai públic són regeneradors urbans que permeten la connectivitat del territori, la mobilitat sostenible i l’accessibilitat universal a la pràctica física. És per això que cal invertir en el disseny de ciutats i pobles dinàmics i saludables que promoguin estils de vida actius.

Els electes i tècnics locals presents en aquesta reunió constitutiva de l’Àrea d’Esports s’han mostrat d’acord en què cal exigir i vetllar per la coordinació i col·laboració interadministrativa, tenint en compte també que l’ecosistema esportiu és complex i integra l’àmbit públic i el privat. Per això, cal que des de l’FMC s’elaborin propostes sobre aspectes d’actualitat relacionats amb les polítiques locals de l’esport i l’activitat física i participar activament en la definició dels drets i deures del món local en aquest àmbit sectorial, vetllant sempre per la suficiència financera dels governs locals.

També han destacat la importància que des de l’FMC es puguin programar activitats de debat, reflexió i formació en aquest àmbit amb l’objectiu de generar i compartir coneixement. Entre d’altres qüestions, s’ha acordat crear una xarxa d'aliances amb agents que intervenen en l’ecosistema esportiu local i taules de treball transversal en aquells eixos principals que marquin les polítiques esportives del país, a més de promoure i intercanviar bones pràctiques entre municipis.

Els assistents han evidenciat que des del món local hi ha molta feina a fer. En aquest sentit, cal continuar treballant fermament per enfortir el paper dels ajuntaments en la nova societat digital, eliminar la bretxa de gènere en l’esport (amb la promoció d’accions per al foment de la igualtat real i efectiva), potenciar l’activitat física i l’esport com a generadors de salut, activar programes d’acompanyament actiu de la ciutadania afavorint la inclusió social i l’equitat i, de cara a la implantació de l’Agenda Urbana 2030 i els ODS, ajudar en la confecció de l’agenda estratègica de l’esport local, establint els eixos, les actuacions i els reptes.

En resum, els punts més rellevants acordats per l’Àrea d’Esports de l’FMC per treballar durant aquest mandat són més participació activa en el desenvolupament legislatiu de l’esport per reforçar el paper dels municipis, conèixer i compartir el pes econòmic de l’esport als municipis i fomentar la seva projecció internacional en col·laboració amb el Servei Info Europa (SIE) de l’FMC i enfortir les relacions amb altres agents esportius per contribuir al posicionament dels municipis com a impulsors i transformadors de la societat.