Les entitats municipalistes posen a l’abast de les administracions locals catalanes aquest instrument per facilitar amb celeritat la implantació d’aquesta important Llei en el si de les nostres organitzacions locals

05/03/2015

Considerem que la GUIA, elaborada pel catedràtic de Dret Constitucional Rafael Jiménez Asensio, és un instrument útil i ajudarà a què, amb l’esforç de tots, la Llei de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya, s’endinsi en les nostres organitzacions locals i reporti als ciutadans les millores que reclamen en l’acció de govern.