Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV)

15/04/2024

El Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV), té oberta la convocatòria anomenada: Migració, descolonització i societats europees multiculturals (CERV-2024-CITIZENS-REM-HISTMIGRATION).

La migració, la descolonització, l'esclavitud i l'imperialisme són part integrant de la història europea i tenen unes conseqüències profundes per a la societat actual. La migració, en les seves diverses formes, ha marcat la història recent d'Europa, des de la migració econòmica fins a l'exili i la deportació, passant per la fugida de la violència i la persecució. L'experiència de la migració, tant cap a Europa com dins d'ella, ofereix lliçons per a les generacions futures.

D'altra banda, el colonialisme, l'esclavitud i l'imperialisme han deixat una empremta en la història global. La descolonització dels imperis colonials, especialment al segle XX, i l'aparició de les societats europees postcolonials han marcat l'experiència contemporània fins avui. Tot i que molts consideren el colonialisme com una etapa històrica, les conseqüències del domini imperial dins i fora d'Europa es fan sentir encara avui, interconnectades amb el racisme estructural i la discriminació.

Els projectes en aquesta prioritat han de reflexionar sobre el llegat del colonialisme, tant dins com fora d'Europa, i el seu impacte en les societats multiculturals europees contemporànies. També poden tractar de la conscienciació sobre la història i la cultura gitana per a reforçar les societats europees multiculturals. A més, poden explorar les experiències migratòries europees comunes, vinculades a esdeveniments com guerres, moments de transició, colonització i descolonització, impactes econòmics, persecució, entre altres.

La convocatòria compta amb un pressupost de 2.060.000 euros i amb projectes que no poden ser inferiors a 50.000 euros, El funcionament del finançament és gestionat via lump sum (a tant alçat).

Les propostes han de ser presentades per un consorci d'almenys 2 sol·licitants: sol·licitant principal ("Coordinador") i almenys un co-sol·licitant, que no sigui una entitat adscrita o associada.

Els projectes han de tenir una durada de 12 a 24 mesos.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 6 de juny de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).