• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Memòria de compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern i d'activitats durant l'exercici 2017
Memòria de compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern i d'activitats durant l'exercici 2017


Resolució de 19 de desembre de 2018, publicada al BOE número 3, de 3 de gener de 2019

07/01/2019

Es publica la Memòria de compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern i d'activitats del Consell de Transparència i Bon Govern de l'exercici 2016 que va ser aprovada per la Comissió de Transparència i Bon Govern de l'esmentat Consell en la 27a reunió, celebrada a Madrid, a les 13,00 hores del dia 11 de setembre del 2018, i que s'adjunta com a annex únic a la Resolució.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC