• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Horaris del Registre General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'any 2019
Horaris del Registre General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'any 2019


Resolució de 21 de desembre de 2018, publicada al DOGC número 7778, de 2 de gener de 2019

07/01/2019

De conformitat amb l'article 31 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i amb l'article 31.6 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la Sindicatura de Comptes té establert per al seu Registre General el que segueix:

Lloc: Via Laietana, 60 08003 Barcelona.

Horari: excepte si són dies de festes oficials a Catalunya o a la ciutat de Barcelona:

1) Matins, de dilluns a divendres: de 9 a 14 hores.

2) Tardes dels dimarts: de 15 a 17.30 hores en el període entre l'1 d'octubre i el 31 de maig. No es prestarà el servei de registre les tardes del període entre l'1 de juny i el 30 de setembre, ni en el període comprés entre el 12 i el 23 d'agost, ambdós inclosos. Durant aquest període la documentació adreçada a la Sindicatura de Comptes es podrà presentar pels mitjans següents:

a) Presencialment: al Registre d'entrada de Documents de l'Autoritat Catalana de la Competència. Via Laietana, 60 08003, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

b) Via telemàtica a través del web www.sindicatura.cat

L'horari del Registre de la Sindicatura de Comptes també es pot consultar a Internet en el portal de la Sindicatura de Comptes (http://www.sindicatura.cat).

Cal recordar que la tramesa de documentació es pot fer per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC