• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Convocatòria de subvencions per al finançament del Programa TLN Mobilicat
Convocatòria de subvencions per al finançament del Programa TLN Mobilicat


Publicada al DOGC, la convocatòria per a l'any 2019 del Programa TLN Mobilicat, que té per objectiu facilitar la inserció laboral de les persones joves mitjançant la realització de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d’estats membres de la Unió Europea

03/09/2019

Publicada al DOGC (núm. 7946) la Resolució TSF/2242/2019, de 22 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Les bases d'aquesta convocatòria es troben regulades per Ordre TSF/151/2017, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat, modificada per l'Ordre TSF/121/2019, de 17 de juny.

TLN Mobilicat és un programa de mobilitat transnacional que té per objectiu facilitar la inserció laboral de les persones joves mitjançant la realització de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d’estats membres de la Unió Europea. En el marc d’aquesta convocatòria són despeses subvencionables les descrites a la base 6 de l’Ordre TSF/151/2017, d'11 de juliol.

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats de titularitat pública o privada sense afany de lucre constituïdes legalment, amb establiment operatiu a Catalunya i que hagin dut a terme amb anterioritat accions de mobilitat transnacional.

El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de setembre de 2019.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
Més informació GenCat


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC