• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Convocatòria de subvencions per al finançament del Programa Treball i Formació
Convocatòria de subvencions per al finançament del Programa Treball i Formació


Publicada al DOGC, la convocatòria per a l'any 2019 del Programa Treball i Formació, que amb quatre línies es subvenciona la realització d’accions d’experiència laboral, de formació i de coordinació i suport adreçades a persones treballadores amb dificultats d’accés al treball

03/09/2019

Publicada al DOGC (núm. 7937) la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d'agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l'any 2019 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Les bases d’aquesta convocatòria es troben regulades per Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (DOGC núm. 7713, de 26.9.2018), modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny (DOGC núm. 7896, de 13.6.2019).

En el marc del Programa "Treball i Formació” se subvenciona la realització d’accions d’experiència laboral, de formació i de coordinació i suport adreçades a persones treballadores amb dificultats d’accés al treball. Segons perfil de destinatari de les actuacions, la convocatòria de Treball i Formació comprèn 4 línies de subvenció:

a) Línia PANP: Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA) preferentment més grans de 45 anys.

b) Línia PRGC: Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC).

c) Línia DONA: Treball i Formació per a dones en situació d’atur.

d) Línia ACOL: Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social (ACOL), que inclou un tipus d’acció en funció de la durada.

Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes línies de subvencions, excepte les de la línia ACOL, els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 de setembre de 2019.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC