• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Convocatòria de subvencions per al finançament del Programa Agents d’Ocupació Local
Convocatòria de subvencions per al finançament del Programa Agents d’Ocupació Local


Publicades al DOGC, les convocatòries per a l’any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a noves contractacions i a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL)

04/09/2019

Publicades al DOGC la Resolució TSF/2233/2019, de 6 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local i la Resolució TSF/2219/2019, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local.

Aquestes línies de subvenció es troben regulades per Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament, modificada per l’Ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol.

L’objecte del Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local és la posada en marxa de projectes que afavoreixin la dinamització social i econòmica del territori d'actuació, amb la finalitat de crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica territorial generadora d’ocupació, mitjançant la contractació dels agents d’ocupació i desenvolupament local.

Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 

El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva si la sol·licitud és de contractació de nous AODL i de concessió directa en cas que la sol·licitud sigui de pròrroga dels agents.

El termini de presentació de les sol·licituds varia en funció de la línia de subvenció. Així, mentre que el termini per sol·licitar la pròrroga dels AODL finalitza el dia 30 de setembre, la sol·licitud de nous agents pot presentar-se fins al dia 7 d’octubre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició nous AODL
Vegeu la disposició pròrroga AODL


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC