• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Canvi de data i lloc de la 30a Assemblea General de caràcter ordinari de l'FMC
Canvi de data i lloc de la 30a Assemblea General de caràcter ordinari de l'FMC


Divendres, 15 de novembre de 2019, a l'Espai Francesca Bonnemaison (Carrer de Sant Pere Més Baix, 7, de Barcelona)

08/10/2019

Atès que la dissolució de les Corts espanyoles i la convocatòria d’eleccions generals es va produir amb posterioritat a la reserva d’agenda de la celebració de la 30a Assemblea General de l’FMC i, en conseqüència, la data prevista coincideix amb la campanya electoral, la Comissió Gestora ha acordat ajornar la data de celebració de la 30a Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya al divendres dia 15 de novembre de 2019.

Us enviem de nou l’ordre del dia i la documentació corresponent amb la nova data i els nous terminis d’inscripció i de delegació.

De conformitat amb l’article 21 i concordants dels vigents Estatuts de l’FMC, es convoca l’Assemblea General de caràcter ordinari de l’FMC per al divendres dia 15 de novembre, a les 12.00h, a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona (Carrer de Sant Pere Més Baix, 7), d’acord amb el següent:

Ordre del dia

1. Constitució de l’Assemblea. Aprovació de l’ordre del dia, del reglament i elecció de la Mesa.

2. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 18 d’octubre de 2018.

3. Pressupost de l’entitat corresponent a l’exercici 2019. Ratificació de l’acord d’aprovació del Comitè Executiu del 7 de juny de 2019.

4. Comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2018. Formulats i elevats a l’Assemblea General pel Comitè Executiu del 7 de juny de 2019. Ratificació.

5. Memòria d’activitats i de gestió de l’entitat corresponent a l’any 2018. Ratificació de l’acord d’aprovació del Comitè Executiu del 7 de juny de 2019.

6. Proclamació de les candidatures presentades als òrgans de govern de l’FMC: Consell Nacional, Comitè Executiu –vocals, vicepresidents i president-. Votació i escrutini.

7. Elecció i proclamació dels nous membres electes dels òrgans de govern de l’FMC.

8. Proposta de Resolució: Unificació del Municipalisme.

9. Cloenda de l’Assemblea.

Tota la documentació corresponent està disponible en l'enllaç inferior. També hi trobareu els models necessaris per formalitzar la inscripció. Amb la documentació trobareu els models necessaris per formalitzar la inscripció, o la delegació del vot si s’escau. Us preguem que feu arribar tota la documentació pertinent per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic 30assemblea@fmc.cat

El termini per a les inscripcions i per a les delegacions de vot finalitza a les 15.00h del dia 13 de novembre de 2019.

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, rebreu un correu electrònic amb un codi QR que serà la vostra acreditació, personal i intransferible, i que haureu de mostrar a la recepció per accedir a la 30a Assemblea General.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la documentació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC