• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista
Indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista


El Decret-llei 4/2020, de 10 de març, publicat al DOGC número 8083, de 13 de març de 2020, estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig

13/03/2020

Transitòriament, mentre no s'aprovi una nova disposició reglamentària que modifiqui o substitueixi el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, s'estableix una nova redacció dels articles 3, 5, 7 i 8 del Decret 80/2015, relatius a les persones beneficiàries i requisits, la competència per a la tramitació i la resolució dels procediments, el formulari de sol·licitud i la documentació que s’ha d’acompanyar.

El Govern es dona un termini de dotze mesos per modificar o substituir el Decret 80/2015.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC