• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Recull de documents en relació al coronavirus per a ajuntaments
Recull de documents en relació al coronavirus per a ajuntaments


Actualitzat a divendres 9 d'abril 2021

09/04/2021


Relacionats:

/ DOCUMENTS
Mesures-actualizades-restriccions-sector-esportiu- 9-abril.pdf
/ DOCUMENTS
Pla-Sant-Jordi-2021.pdf
/ DOCUMENTS
Pla-centres-oci-temps-lliure-infantil-22mar21.pdf
/ DOCUMENTS
Pla-accio-desconfinament-esportiu-22mar21.pdf
/ DOCUMENTS
Mesures-desescalament-ABSS-fase1.pdf
/ DOCUMENTS
FAQs-restriccions-COVID19-fase1.pdf
/ DOCUMENTS
Novetats-desconfinament-fase1.pdf
/ DOCUMENTS
Preguntas_y_respuestas_plan_nueva_normalidad.pdf
/ DOCUMENTS
Anexo-III-CRONOGRAMA.pdf
/ DOCUMENTS
Anexo-II-FASES.pdf
/ DOCUMENTS
Anexo-I-PANEL-DE-INDICADORES.pdf
/ DOCUMENTS
PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
/ DOCUMENTS
FAQS_Nens_Proteccio_Civil_Catalunya.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacio-6-voluntarit-17-abril.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-Policies-Locals.pdf
/ DOCUMENTS
Pla-rescat-sector-cultural.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-festivitats-religioses.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacio-5-voluntariat-7-abril.pdf
/ DOCUMENTS
Nota-IntervencioGeneral-subvencions.pdf
/ DOCUMENTS
FAQs-covid19-procediment-administratiu.pdf
/ DOCUMENTS
Instruccions-retorn-entorn-familiar.pdf
/ DOCUMENTS
Guia-actuacio-residencies-5-abril.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-piscines-cobertes-climatitzades.pdf
/ DOCUMENTS
Nota-prevencio-control-legionel-losi.pdf
/ DOCUMENTS
Recull_notes_informatives_FMC.pdf
/ DOCUMENTS
Analisi-RRHH-DIBA-RDLL-8-9-10.pdf
/ DOCUMENTS
Guia-rapida-DG-Contractacio.pdf
/ DOCUMENTS
Nota-Informativa-Permis-Retribuit.pdf
/ DOCUMENTS
Nota-neteja-desinfeccio-residencies-geriatriques.pdf
/ DOCUMENTS
Nota-neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
/ DOCUMENTS
Nota-proveiment-aigua-consum-huma.pdf
/ DOCUMENTS
Mesures-ambit-funerari.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-higiene-per-empreses.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-establiments-sector-alimentari-servei-directe-public.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-neteja-empreses_alimentaries.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-repartiment-a-domicili.pdf
/ DOCUMENTS
Document-suport-colpsicologia-emergencia.pdf
/ DOCUMENTS
Mesures-SOAF-21.03.2020.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-proteccio-sensellarisme.pdf
/ DOCUMENTS
Informe-Proteccio-Dades.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacio-xarxes-veinals-voluntariat.pdf
/ DOCUMENTS
Mesures-SBAS-Mitjans-suport_19-3-20.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-establiments-alimentaris.pdf
/ DOCUMENTS
Nota-desinfeccio-espais.pdf
/ DOCUMENTS
Nota-tractament-dades-personals.pdf
/ DOCUMENTS
Mesures-sensellarisme.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-grups-voluntariat-SBAS.pdf
/ DOCUMENTS
Recomanacions-connectat-voluntariat.pdf
/ DOCUMENTS
Instruccio-gestio-residus-domestics.pdf
/ DOCUMENTS
Document-proposta-teletreball.pdf
/ DOCUMENTS
Informacio-per-a-VoluntariatSPiC.pdf
/ DOCUMENTS
Pla-contingencia-intern-Aj.Vilanova.pdf
/ DOCUMENTS
Mesures-control-Aj.Vilanova.pdf
/ DOCUMENTS
Mesures-SBAS.pdf
/ DOCUMENTS
Mesures-transport-public.pdf
/ DOCUMENTS
Mesures-proteccio-sad.pdf
/ DOCUMENTS
Protocol-centres-dia-i-sad.pdf
/ DOCUMENTS
Instruccions-centres-gent-gran.pdf
/ DOCUMENTS
Comunicat-pas-alerta-a-emergencia.pdf
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC