• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Correcció d'errades al Decret sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat
Correcció d'errades al Decret sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat


Correcció d'errades al Decret 278/1993, publicada al DOGC número 8084, de 13 de març de 2020

16/03/2020

Vist que s'ha detectat una errada a la versió castellana del Decret esmentat, publicat al DOGC núm. 1827, de 29 de novembre de 1993, se'n detalla la correcció oportuna.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC