• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Instruccions sobre transport per carretera
Instruccions sobre transport per carretera


L'Ordre TMA/264/2020, de 20 de març, publicada al BOE número 78, de 21 de març de 2020, modifica l'Ordre TMA / 259/2020, de 19 de març, per la qual es dicten instruccions sobre transport per carretera

21/03/2020

Es modifica l'article 1 de l'Ordre TMA / 259/2020, de 19 de març, per la qual es dicten instruccions sobre transport per carretera. Aquest article estableix la capacitat màxima de persones en cabina en els transports de mercaderies per carretera, establint que estarà permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle, quan sigui necessari per raó del tipus de transport a realitzar. En tot cas, hauran de observar les mesures i instruccions de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat tendents a evitar el contagi de l'COVID-19.

Aquesta ordre és aplicable des de la seva publicació al BOE fins a la finalització de la declaració de el període de l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC