• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es deixa sense efectes la Resolució que declara els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i les resolucions dictades en la seva aplicació
Es deixa sense efectes la Resolució que declara els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i les resolucions dictades en la seva aplicació


La Resolució SLT/1102/2020, de 21 de maig, publicada al DOGC número 8139, de 22 de maig, deixa sense efectes la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19

22/05/2020

Igualment deixa sense efectes les resolucions dictades, a proposta motivada dels ens locals territorials competents pel que fa a l'assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats, i a la determinació del preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries corresponent a la prestació bàsica imposada legalment.

En tot cas, els preus dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020, en compliment de l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març.

La resolució entra en vigor el 23 de maig de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC