• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d'àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
Es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d'àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat


En el moment actual, Espanya ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social establertes mitjançant l’RD 463/2020, de 14 de març. Davant l‘evolució epidemiològica positiva i l‘oportú compliment dels criteris establerts, es procedeix a aprovar noves mesures de flexibilització a aplicar en totes aquelles unitats territorials que estiguin en les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (Ordre SND/507/2020, de 6 de juny publicada al BOE número 160, de 6 de juny)

06/06/2020

Aquesta ordre assortirà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 8 de juny de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu en l'Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de cogovernança amb les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a la transició a una nova normalitat, es disposa aquelles unitats territorials que progressen a fase 2 i fase 3.

Mitjançant aquesta ordre també es modifica l'Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, a fi d'eliminar les restriccions a l'ocupació dels vehicles, respecte del total de places assegudes, per als transports amb autobús i ferroviaris, així com per als transports terrestres col·lectius d'àmbit urbà i periurbà.

Així mateix, es modifica l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig i l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, a fi de preveure la reobertura de places, recintes i instal·lacions taurines a l'aire lliure des de la fase 2, amb un aforament màxim d'un terç i no més de 400 persones. Aquest límit s'incrementa en fase 3 fins al 50% de l'aforament permès i no més de 800 persones.

Es permet, igualment en la fase 3, l'obertura de discoteques i bars d'oci nocturn sempre que no se superi un terç del seu aforament i es compleixin les condicions previstes en aquesta ordre.

Finalment, s'estableix l'aforament màxim permès en els locals de joc i apostes en un 50%.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC