• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Quantia de les compensacions que s'han de satisfer a les persones idònies designades pels ajuntaments per atendre les tasques de la secretaria dels jutjats de pau, a aplicar des de l'1 d'abril de 2021
Quantia de les compensacions que s'han de satisfer a les persones idònies designades pels ajuntaments per atendre les tasques de la secretaria dels jutjats de pau, a aplicar des de l'1 d'abril de 2021


El Departament de Justícia estableix la quantia de les compensacions que han de percebre les persones idònies nomenades com a secretaris/àries de jutjats de pau. Aquestes compensacions també es satisfaran a favor de les persones idònies nomenades per desenvolupar la responsabilitat del Registre Civil respectiu, quan la secretaria del jutjat de pau formi part d'una agrupació de secretaries de jutjats de pau (Resolució JUS/395/2021, de 12 de febrer, publicada al DOGC número 8344, de 18 de febrer)

18/02/2021

L'import corresponent es determina d'acord amb el padró municipal d’habitants referit a l'1 de gener de 2020, establint un import per trams de població del municipi:

D'1 a 499 habitants: 581,88 €

De 500 a 999 habitants: 864,24 €

De 1.000 a 1.999 habitants: 1.035,40 €

De 2.000 a 2.999 habitants: 1.206,36 €

De 3.000 a 4.999 habitants: 1.548,48 €

Des de 5.000 habitants: 1.890,64 €

Els imports esmentats tindran vigència a partir del dia 1 d'abril de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC