• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Publicació al DOGC de l’acord en relació a la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
Publicació al DOGC de l’acord en relació a la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient


La Resolució EXI/699/2021, de 10 de març, publicada al DOGC número 8372, de 24 de març de 2021, disposa la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal•lacions que incideixen en el medi ambient

25/03/2021

La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de conformitat amb les negociacions prèvies mantingudes pel grup de treball constituït per resoldre les discrepàncies competencials suscitades respecte dels articles 5, 88, 96, 101.2, 101.4, 123.5, 144.1, 147.2, 148.7 i 152.2 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, ambdues parts les consideren solucionades pel que es refereix als preceptes objecte d'aquest si se interpreten en els termes de l’acord.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC