• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Publicació al DOGC de l’Acord en relació amb la Llei de la viticultura
Publicació al DOGC de l’Acord en relació amb la Llei de la viticultura


La Resolució EXI/700/2021, de 10 de març, publicada al DOGC número 8372, de 24 de març de 2021, disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura

25/03/2021

La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït per resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació amb els articles 1, 2, 4, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33 a 39, 42, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 65 i la disposició addicional quarta de la Llei de Catalunya 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura, ha adoptat un Acord. I Ambdues parts coincideixen que la interpretació conforme amb el sistema de distribució competencial vigent dels preceptes de la Llei de Catalunya 2/2020 és la que s'exposa a l’Acord respecte de cadascun, i la Generalitat de Catalunya plasmarà aquesta interpretació en el desenvolupament reglamentari de la Llei. Quant a l'Acord assolit, ambdues parts coincideixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades en relació amb la Llei de Catalunya 2/2020, de 5 de març, de la vitivinicultura.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC