• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere
Mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere


La Llei 1/2021, de 24 de març, publicada al BOE número 72, de 25 de març, adopta una sèrie de mesures destinades al manteniment i adaptació dels serveis d'assistència integral i protecció de les víctimes de violència de gènere, establint mesures organitzatives per a garantir l'adequat funcionament dels serveis destinats a la seva protecció, així com l'adaptació de les modalitats de prestació dels mateixos a les circumstàncies excepcionals a les quals es veu sotmesa la ciutadania durant aquests dies

25/03/2021

D'aquesta manera, la present llei s'estructura en dos capítols, el primer d'ells conté sis articles destinats a assegurar el funcionament dels serveis d'assistència i protecció integral de les víctimes de violència de gènere en el marc de l'estat d'alarma.

El segon capítol conté tres articles; en el primer es preveu l'excepció de l'aplicació de la regla Sexta de l'article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, per als fons destinats al finançament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, amb l'objectiu d'assegurar la implementació i prestació continuada durant els cinc anys de vigència del Pacte d'Estat dels serveis d'assistència i protecció de les víctimes de violència de gènere. En el segon, s'habilita el finançament dels serveis posats en marxa per les comunitats autònomes, per a fer front a les necessitats en matèria de violència de gènere derivades de la declaració de l'estat d'alarma. En el tercer, es garanteix una atenció integral a víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual.

Finalment, el text es tanca amb una disposició transitòria que regula l'aplicació de l'excepció a la regla Sexta de l'article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, als romanents no compromesos corresponents a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i dues disposicions finals que contenen el fonament constitucional de les mesures adoptades i l'entrada en vigor d'aquesta Llei, que es produirà l’endemà de la seva publicació al BOE, és a dir el 26 de març.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC