• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aprova l'aplicació del Tramitador electrònic de recursos especials en matèria de contractació pública
S'aprova l'aplicació del Tramitador electrònic de recursos especials en matèria de contractació pública


L’Ordre VEH/66/2021, de 16 de març, publicada al DOGC número 8373, de 25 de març, aprova l'aplicació del Tramitador electrònic de recursos especials en matèria de contractació pública (TREC) per a la tramitació electrònica dels procediments de recurs especial i les reclamacions en matèria de contractació pública en els termes de la competència atribuïda al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la normativa d'aplicació

25/03/2021

Tots els òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local de Catalunya i dels ens del sector públic que en depenen o s'hi vinculen han de tramitar la totalitat de les actuacions vinculades a la tramitació i la resolució dels recursos especials i de les reclamacions en matèria de contractació pública mitjançant el Tramitador electrònic de recursos especials en matèria de contractació pública (TREC).

Igualment, els organismes independents i estatutaris que hagin signat un conveni pel qual s'atribueixi al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic la competència de resolució dels seus recursos o reclamacions en matèria de contractació pública han de fer ús d'aquesta eina per tramitar-los.

L’ordre entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC