• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'estableix la quantia dels mòduls econòmics per a les actuacions de foment de la contractació, calculats segons el salari mínim interprofessional, aplicables a les subvencions que promou el SOC per a l'any 2021
S'estableix la quantia dels mòduls econòmics per a les actuacions de foment de la contractació, calculats segons el salari mínim interprofessional, aplicables a les subvencions que promou el SOC per a l'any 2021


La Resolució TSF/814/2021, de 22 de març, publicada al DOGC número 8373, de 25 de març, té per objecte establir la quantia dels mòduls econòmics per a les actuacions de foment de la contractació, aplicables a les subvencions promogudes pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, les característiques de les quals s'ajusten a la referència establerta a l'article 2 de la resolució

25/03/2021

Aquesta resolució serà d'aplicació a aquelles subvencions promogudes pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, quan les bases reguladores de la convocatòria de subvencions, els convenis, o qualsevol altre instrument jurídic corresponent, així ho hagi previst expressament i en la forma que ho hagi previst.

Les quanties dels mòduls d'aquesta resolució seran aplicables mentre no s'actualitzin mitjançant una nova resolució de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC