• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC dona eines per saber avaluar els serveis públics a l'administració local
L'FMC dona eines per saber avaluar els serveis públics a l'administració local


Aquesta nova acció formativa organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, i que es desenvoluparà del 27 de setembre al 15 de novembre, pretén ser una guia pràctica de consulta adreçada als tècnics i tècniques, tramitadors i tramitadores que s'esforcen per garantir que la ciutadania rebi els serveis essencials amb la més alta qualitat, avaluant el rendiment i l'eficiència mitjançant la implementació i posada en marxa d'aquests sistemes d'avaluació

07/09/2021

El concepte "servei públic”, indissolublement unit a les entitats locals, es troba en constant evolució per adaptar-se a la conjuntura socioeconòmica de cada moment. No hi ha cap ens local que no estigui presidit per la necessitat d'oferir serveis a la ciutadania amb la major rapidesa, eficiència i eficàcia.


La prestació d’aquests serveis ha de respectar, entre d’altres, els principis i criteris següents:

• Evitar duplicitats administratives.
• Millorar l'eficiència de la gestió pública.
• Respectar els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
• Incrementar la transparència dels serveis.
• Contribuir a la racionalització administrativa, generant estalvi net de recursos.

I per a això, cada entitat local ha de mesurar l'eficiència dels seus serveis, mitjançant procediments i eines eficaces, contrastades i estandarditzades.

Aquest curs es destina al personal tècnic i als tramitadors/ores de les administracions locals catalanes i es durà a terme mitjançant la plataforma Moodle, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC