• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions a projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'exercici 2021-2022
Subvencions a projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'exercici 2021-2022


La Resolució XGO/2679/2021, d'1 de setembre, publicada al DOGC d'avui, obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'exercici 2021-2022 (codi de convocatòria ORD2021-2022), per a diverses línies de subvenció que s'orientin a complir amb les prioritats establertes en el Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 i contribueixin a millorar la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19

09/09/2021

Les línies de subvenció són les següents:

Línia 1. Suport a projectes de desenvolupament.

Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la Resolució EXI/1563/2021, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores generals del procediment per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (DOGC núm. 8418, de 26.5.2021) i la Resolució XGO/2320/2021, de 20 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores específiques del procediment per a la concessió de subvencions a projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament (DOGC núm. 8465, de 26.7.2021).

La dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta convocatòria és de 15.400.000 euros, d'acord amb la distribució pressupostària següent:

Any 2021: 13.860.000 euros

Any 2022: 1.540.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds de les dues línies de subvencions és de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, el dia 30 de setembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC