• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Reunió ordinària del Comitè Executiu de l'FMC
Reunió ordinària del Comitè Executiu de l'FMC


A la sessió del Comitè Executiu que ha tingut lloc aquesta tarda s’ha acordat demanar el lideratge del govern de la Generalitat per afrontar de manera urgent la problemàtica dels botellots
També s’ha acordat la celebració de la 32a Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya el proper dia 13 de novembre de 2021 a Vilanova i la Geltrú, coincidint amb el 40è aniversari de l’entitat, que va ser fundada el mes de novembre de l’any 1981, per 177 ajuntaments


27/09/2021

En la reunió que s’ha celebrat aquesta tarda del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya s’han fet evidents les dificultats que des de les competències locals tenen els ajuntaments per fer front a les conseqüències que es poden produir amb l’acumulació de moltes persones en un espai públic per celebrar botellots, com ha passat en aquestes festes de la Mercè i que s’han generalitzat durant caps de setmana o actes festius municipals arreu del territori. En aquest sentit, des de l’FMC, sol·licitem el lideratge necessari del govern de la Generalitat per gestionar aquesta situació que s’escapa del control dels governs locals i de les competències que tenim delegades, i que afecta de forma directa als nostres pobles i ciutats (aquesta informació serà ampliada en un proper comunicat)

En la reunió també s’ha informat que a la Fira Municipàlia, que tindrà lloc a Lleida els dies 19, 20 i 21 d’octubre, l’FMC instal·larà un estand com a cada edició. La novetat enguany és que en aquest espai, l’FMC presentarà el Servei Info Europa (SIE). Aquest nou servei de l’FMC és una eina que posem en servei amb l’objectiu d’ajudar a l’impuls en el procés de recuperació dels municipis i consisteix en l’establiment d’un sistema de suport als governs locals catalans per promoure una participació activa i eficient en els fons europeus, i que es pugui comprendre millor tant el pressupost de la UE com el cicle de disseny i execució de projectes europeus. En aquest mateix espai de la Fira, els membres del Comitè Executiu han acordat que es durà a terme la presentació del llibre ‘Bones pràctiques del món local. Edició especial COVID-19’, editat per l’FMC i la Fundació Carles Pi i Sunyer , que recull un conjunt de bones pràctiques de municipis i consells comarcals de Catalunya durant l’any 2020 en el context de la gestió de la pandèmia sanitària de la COVID-19.

Com a cada sessió ordinària, el Comitè Executiu també ha aprovat l’acta de la sessió anterior celebrada el 19 de juliol i l’informe d’activitats i de gestió de l’FMC corresponent al mes de juliol de 2021.

Així mateix, s’ha aprovat donar suport a la Declaració de Barcelona sobre polítiques del temps. Aquesta és una declaració política pionera que té com objectiu comprometre’ns, en la mesura de les responsabilitats i possibilitats de cada institució firmant, a desenvolupar accions per posar el dret al temps i potenciar les polítiques del temps en l’agenda política internacional i urbana. Cal recordar que l’FMC té signat el conveni de col·laboració conjuntament amb la Generalitat per fomentar la Reforma Horària i polítiques del temps en els pobles i ciutats de Catalunya.

Els assistents han ratificat el nomenament dels representants de l’FMC al Consell de Direcció del CatSalut, a la Comissió Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona, al Consell Escolar de Catalunya, al Consell Pedagògic i Científic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals-Agència de Cooperació al Desenvolupament, al Consell de Cooperació al Desenvolupament Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i a la Secció de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. També han ratificat les observacions presentades a l’Avantprojecte de llei de l’Esport (en tràmit d’informació pública) i a l’Avantprojecte de llei d’ocupació (en consulta pública prèvia).

També s’ha informat de les activitats dutes a terme per les diferents àrees i comissions sectorials de l’FMC i s’ha donat compte dels diferents convenis de col·laboració formalitzats per la nostra entitat en aquesta etapa, com el firmat amb la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals per al desenvolupament, el manteniment i l’actualització del banc de bones pràctiques dels governs locals 2021; i amb l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà per a l’organització del primer Congrés Internacional de Mobilitat (International Mobility Congress); a més del conveni específic de col·laboració entre la Federació de Municipis de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a l’organització del Seminari de Dret Local 2021-2022.

Finalment, s’ha exposat la situació actual envers la 4a addenda del contracte programa, que novament arriba en el darrer tram de l’any amb un marge molt limitat perquè els municipis se’n puguin beneficiar, i també s’ha revisat l’estat actual de les negociacions envers el nou contracte programa i les dificultats que genera als ajuntaments la incertesa de la data d’aprovació en la confeccions dels pressupostos de l’any 2022.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC