• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre INT/884/2022, de 14 de setembre, publicada al BOE número 222, de 15 de setembre de 2022

15/09/2022

L'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, s'ha vingut adaptant a l'evolució de la situació epidemiològica, evitant convertir-se en un obstacle injustificat per a l'economia i les relacions personals. Afortunadament, la realitat actual de la pandèmia dista molt de l'escenari extremadament crític que va motivar les severes restriccions frontereres recollides en la versió inicial de l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol. Les dades epidemiològiques i l'experiència acumulada avalen que pugui prescindir-se de determinades actuacions en els controls sanitaris desenvolupats en els espais fronterers, a fi d'afavorir la recuperació de la normalitat i la fluïdesa en els desplaçaments de viatgers. D'aquesta manera, el manteniment per part del Consell de la Unió de la Recomanació (UE) 2020/912 sobre la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE aconsella la pròrroga de la present Ordre, si bé adaptant-la a les mesures de vigilància i control sanitari contemplades en l'Estratègia de vigilància i control enfront de COVID-19 després de la fase aguda de la pandèmia.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC