• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ordenació dels ensenyaments de batxillerat
Ordenació dels ensenyaments de batxillerat


Decret 171/2022, de 20 de setembre, publicat al DOGC número 8758 , de 22 de setembre de 2022

22/09/2022

L'objecte d'aquest decret és establir l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat. L'àmbit d'aplicació del Decret són els centres docents públics i privats de Catalunya que imparteixen ensenyaments de batxillerat.

Correspon als centres educatius adaptar la pràctica docent i l'exercici de l'autonomia d'acord amb el calendari d'implantació següent:

- L'any acadèmic 2022-2023 s'implantarà la nova ordenació dels ensenyaments de batxillerat al primer curs.

- L'any acadèmic 2023-2024 s'implantarà la nova ordenació dels ensenyaments de batxillerat al segon curs.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC