• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Recurs d'inconstitucionalitat contra alguns articles del Decret llei de Catalunya 6/2022, en matèria de projectes lingüístics
Recurs d'inconstitucionalitat contra alguns articles del Decret llei de Catalunya 6/2022, en matèria de projectes lingüístics


Recurs número 5630-2022, publicat al DOGC número 8758, de 22 de setembre de 2022

22/09/2022

El Ple del Tribunal Constitucional, per providència de 13 de setembre de 2022, ha acordat admetre a tràmit el Recurs d'inconstitucionalitat número 5630-2022, promogut per més de cinquanta diputats del Grupo Parlamentario Popular i del Grupo Parlamentario Ciudadanos, contra els articles 2 a ) i d), 3.1 i 4.1 del Decret llei de Catalunya 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius, i articles 2.1 i 2.4 de la Llei de Catalunya 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el recurs
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC