ROQUETES
Alcalde: Ivan García Maigí
El Baix Ebre, Tarragona
Població: 8.302
Superfície: 136,64 km2
http://www.roquetes.cat

Mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Tortosa i de Roquetes (Baix Ebre) i d'Amposta (Montsià)

06/10/2020
Mitjançant la Resolució SLT/2452/2020, de 5 d’octubre, publicada al DOGC número 8240, de 6 d'octubre de 2020, s'estableixen mesures aplicables a totes les persones que es trobin i circulin pels municipis esmentats, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest territori, que afecten els desplaçaments personals; la prevenció i higiene en centres de treball; empreses de serveis i comerç minorista; actes religiosos; ús del transport públic; activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives; hoteleria i restauració; i activitats docents, de lleure i d’intervenció socioeducativa